تاريخ روز : شنبه 04 آذر 1396

شرکت پتروشیمی خراسان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

  سهامداران محترم میتوانند برای دریافت سود سهام خود، همراه کارت ملی به هرکدام از شعب بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایند


نحوه ورود سهامداران به سامانه اطلاع رسانی سهامداران:

سهامداران حقیقی: نام کاربری برابر است با نام خانوادگی سهامدار و رمز عبور برابر است با کد بورسی سهامدار

سهامداران حقوقی: نام کاربری برابر است با شماره ثبت شرکت و رمز عبور برابر است با کد بورسی سهامدار 

  

 

 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی